رفتن به مطلب
محفل من
Mostafa

اسامی رنگ ها در HTML

پست های پیشنهاد شده

در این صفحه شما یک جدول از اسامی رنگ هایی پیدا خواهید کردکه با بیشتر مرورگرها پشتیبانی می شوند.
توجه: فقط ۱۶ نام رنگ با استاندارد W3C HTML 4.0 پشتیبانی می شوند. برای بقیه رنگ ها باید از مقادیر مبنای ۱۶ آنها استفاده کرد.

 

نام رنگ مبنای ۱۶ رنگ
AliceBlue #F0F8FF  
AntiqueWhite #FAEBD7  
Aqua #۰۰FFFF  
Aquamarine #۷FFFD4  
Azure #F0FFFF  
Beige #F5F5DC  
Bisque #FFE4C4  
Black #۰۰۰۰۰۰  
BlanchedAlmond #FFEBCD  
Blue #۰۰۰۰FF  
BlueViolet #۸A2BE2  
Brown #A52A2A  
BurlyWood #DEB887  
CadetBlue #۵F9EA0  
Chartreuse #۷FFF00  
Chocolate #D2691E  
Coral #FF7F50  
CornflowerBlue #۶۴۹۵ED  
Cornsilk #FFF8DC  
Crimson #DC143C  
Cyan #۰۰FFFF  
DarkBlue #۰۰۰۰۸B  
DarkCyan #۰۰۸B8B  
DarkGoldenRod #B8860B  
DarkGray #A9A9A9  
DarkGreen #۰۰۶۴۰۰  
DarkKhaki #BDB76B  
DarkMagenta #۸B008B  
DarkOliveGreen #۵۵۶B2F  
Darkorange #FF8C00  
DarkOrchid #۹۹۳۲CC  
DarkRed #۸B0000  
DarkSalmon #E9967A  
DarkSeaGreen #۸FBC8F  
DarkSlateBlue #۴۸۳D8B  
DarkSlateGray #۲F4F4F  
DarkTurquoise #۰۰CED1  
DarkViolet #۹۴۰۰D3  
DeepPink #FF1493  
DeepSkyBlue #۰۰BFFF  
DimGray #۶۹۶۹۶۹  
DodgerBlue #۱E90FF  
Feldspar #D19275  
FireBrick #B22222  
FloralWhite #FFFAF0  
ForestGreen #۲۲۸B22  
Fuchsia #FF00FF  
Gainsboro #DCDCDC  
GhostWhite #F8F8FF  
Gold #FFD700  
GoldenRod #DAA520  
Gray #۸۰۸۰۸۰  
Green #۰۰۸۰۰۰  
GreenYellow #ADFF2F  
HoneyDew #F0FFF0  
HotPink #FF69B4  
IndianRed #CD5C5C  
Indigo #۴B0082  
Ivory #FFFFF0  
Khaki #F0E68C  
Lavender #E6E6FA  
LavenderBlush #FFF0F5  
LawnGreen #۷CFC00  
LemonChiffon #FFFACD  
LightBlue #ADD8E6  
LightCoral #F08080  
LightCyan #E0FFFF  
LightGoldenRodYellow #FAFAD2  
LightGrey #D3D3D3  
LightGreen #۹۰EE90  
LightPink #FFB6C1  
LightSalmon #FFA07A  
LightSeaGreen #۲۰B2AA  
LightSkyBlue #۸۷CEFA  
LightSlateBlue #۸۴۷۰FF  
LightSlateGray #۷۷۸۸۹۹  
LightSteelBlue #B0C4DE  
LightYellow #FFFFE0  
Lime #۰۰FF00  
LimeGreen #۳۲CD32  
Linen #FAF0E6  
Magenta #FF00FF  
Maroon #۸۰۰۰۰۰  
MediumAquaMarine #۶۶CDAA  
MediumBlue #۰۰۰۰CD  
MediumOrchid #BA55D3  
MediumPurple #۹۳۷۰D8  
MediumSeaGreen #۳CB371  
MediumSlateBlue #۷B68EE  
MediumSpringGreen #۰۰FA9A  
MediumTurquoise #۴۸D1CC  
MediumVioletRed #C71585  
MidnightBlue #۱۹۱۹۷۰  
MintCream #F5FFFA  
MistyRose #FFE4E1  
Moccasin #FFE4B5  
NavajoWhite #FFDEAD  
Navy #۰۰۰۰۸۰  
OldLace #FDF5E6  
Olive #۸۰۸۰۰۰  
OliveDrab #۶B8E23  
Orange #FFA500  
OrangeRed #FF4500  
Orchid #DA70D6  
PaleGoldenRod #EEE8AA  
PaleGreen #۹۸FB98  
PaleTurquoise #AFEEEE  
PaleVioletRed #D87093  
PapayaWhip #FFEFD5  
PeachPuff #FFDAB9  
Peru #CD853F  
Pink #FFC0CB  
Plum #DDA0DD  
PowderBlue #B0E0E6  
Purple #۸۰۰۰۸۰  
Red #FF0000  
RosyBrown #BC8F8F  
RoyalBlue #۴۱۶۹E1  
SaddleBrown #۸B4513  
Salmon #FA8072  
SandyBrown #F4A460  
SeaGreen #۲E8B57  
SeaShell #FFF5EE  
Sienna #A0522D  
Silver #C0C0C0  
SkyBlue #۸۷CEEB  
SlateBlue #۶A5ACD  
SlateGray #۷۰۸۰۹۰  
Snow #FFFAFA  
SpringGreen #۰۰FF7F  
SteelBlue #۴۶۸۲B4  
Tan #D2B48C  
Teal #۰۰۸۰۸۰  
Thistle #D8BFD8  
Tomato #FF6347  
Turquoise #۴۰E0D0  
Violet #EE82EE  
VioletRed #D02090  
Wheat #F5DEB3  
White #FFFFFF  
WhiteSmoke #F5F5F5  
Yellow #FFFF00  
YellowGreen #۹ACD32
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

  • سفارش پروژه برنامه نویسی

×
×
  • اضافه کردن...