رفتن به مطلب
محفل من
Mostafa

لیست رویداد ها در جاوا اسکریپت

پست های پیشنهاد شده

رویداد معنی و کاربرد پشتیبانی کامل پشتیبانی ناقص عدم پشتیبانی سایر توضیحات
onchange این رویداد در حالتی اجرا می شود که مقادیر یکی از فیلدهای فرم در صفحات وب تغییر کند. فایرفاکس، سافاری، کروم، اینترنت اکسپلورر نسخه ۹ و بالاتر اینترنت اکسپلورر نسخه ۸ و پائین تر، اپرا در اکثر مرورگرها پشتیبانی می شود. نسخه های به روز اکثر مرورگرها از این قابلیت پشتیبانی می کنند.
onclick این رویداد در حالتی اجرا می شود که کاربر بر روی یک عنصر کلیک کند، در واقع پس از فشردن و رها کردن ماوس یا هنگامی که از صفحه کلید برای اجرای عناصر استفاده می شود. تمام مرورگرها به جزء سافاری مرورگر سافاری در اکثر مرورگرها پشتیبانی می شود. نسخه های به روز اکثر مرورگرها از این قابلیت پشتیبانی می کنند.
ondblclick این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که کاربر بر روی یک عنصر طی بازه زمانی استاندارد، دابل کلیک کند. تمام مرورگرها رویداد دابل کلیک در تمام مرورگرها پشتیبانی می شود.
onhashchange این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که مقادیر hash در نوار آدرس مرورگر تغییر کند، منظور از hash در اینجا، علامت # در آدرس های وب است. تمام مرورگرها به جزء اینترنت اکسپلورر اینترنت اکسپلورر نسخه ۸ و بالاتر اینترنت اکسپلورر نسخه ۷ و پائین تر این امکان در مرورگر اینترنت اکسپلورر نسخه ۸ و بالاتر تا حدود زیادی پشتیبانی می شود.
onfocus این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که کاربر یک عنصر را به حالت focus در می آورد، به فرض انتخاب یک فیلد در فرم های وب. فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر، اپرا سافاری، گوگل کروم و برخی نسخه های فایرفاکس در اکثر مرورگرها پشتیبانی می شود. نسخه های به روز اکثر مرورگرها از این قابلیت پشتیبانی می کنند.
onblur این رویداد در حالتی اجرا می شود که یک عنصر از حالت focus و انتخاب خارج شود، مانند فرم های وب. فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر، اپرا نسخه های قدیمی تر فایرفاکس، گوگل کروم، سافاری در اکثر مرورگرها پشتیبانی می شود. نسخه های به روز اکثر مرورگرها از این قابلیت پشتیبانی می کنند.
onfocusin این رویداد مشابه onfocus است. اپرا، اینترنت اکسپلورر نسخه ۶ و بالا تر گوگل کروم، سافاری (با استفاده از addEventListener) و برخی نسخه های فایرفاکس اینترنت اکسپلورر نسخه ۵.۵ و برخی نسخه های فایرفاکس در برخی مرورگرها، این قابلیت به درستی اجراء نمی شود.
onfocusout این رویداد مشابه onblur است. اپرا، اینترنت اکسپلورر نسخه ۶ و بالا تر گوگل کروم، سافاری (با استفاده از addEventListener) و برخی نسخه های فایرفاکس اینترنت اکسپلورر نسخه ۵.۵ و برخی نسخه های فایرفاکس در برخی مرورگرها، این قابلیت به درستی اجراء نمی شود.
onkeydown این رویداد در حالتی کاربرد دارد که کاربر یک دکمه از صفحه کلید را فشرده و نگه دارد. تمام مرورگرها به جزء اپرا مرورگر اپرا در اکثر مرورگرها پشتیبانی می شود. در برخی نسخه های اپرا، این قابلیت به درستی اجراء نمی شود.
onkeypress این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر یک حرف از صفحه کلید را که برای عنصر خاصی تعریف شده است، فشار دهد. برخی مرورگرها اپرا و فایرفاکس در برخی مرورگرها به طور ناقص پشتیبانی می شود. در برخی نسخه های اپرا و فایرفاکس این قابلیت به درستی اجراء نمی شود.
onkeyup این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر یک دکمه را فشرده و رها کند. تمام مرورگرها رویداد onkeyup در تمام مرورگرها پشتیبانی می شود.
onmousedown این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر کلیک کرده و ماوس را همچنان نگه دارد. تمام مرورگرها رویداد onmousedown در تمام مرورگرها پشتیبانی می شود.
onmousemove این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر ماوس را حرکت دهد. تمام مرورگرها رویداد onmousemove در تمام مرورگرها پشتیبانی می شود.
onmouseout این رویداد زمانی اتفاق می افتد که ماوس از محدوده یک عنصر خارج شود. تمام مرورگرها رویداد onmouseout در تمام مرورگرها پشتیبانی می شود.
onmouseover این رویداد زمانی اتفاق می افتد که ماوس وارد محدوده یک عنصر شود. تمام مرورگرها رویداد onmouseover در تمام مرورگرها پشتیبانی می شود.
onmouseup این رویداد زمانی اتفاق می افتد که ماوس از حالت کلیک خارج شود. تمام مرورگرها رویداد onmouseup در تمام مرورگرها پشتیبانی می شود.
onmouseenter این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که ماوس وارد محدوده یک عنصر شود، مشابه رویداد onmouseover. اینترنت اکسپلورر و اپرا گوگل کروم، سافاری و فایرفاکس این قابلیت در تمام مرورگرها پشتیبانی نمی شود.
onmouseleave این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که ماوس از محدوده یک عنصر خارج شود، مشابه رویداد onmouseout. اینترنت اکسپلورر و اپرا گوگل کروم، سافاری و فایرفاکس این قابلیت در تمام مرورگرها پشتیبانی نمی شود.
onmousewheel این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که کاربر دکمه چرخان روی ماوس را حرکت دهد، حتی اگر اسکرول صفحه تغییر نکند. اپرا، گوگل کروم، سافاری و اینترنت اکسپلورر ۶،۷،۹ و بالاتر اینترنت اکسپلورر ۸ فایرفاکس و اکسپلورر ۵.۵ این قابلیت در تمام مرورگرها پشتیبانی نمی شود.
onwheel این رویدا مشابه رویداد onmousewheel است. اکسپلورر نسخه ۹ و بالاتر (با استفاده از addEventListener) تمام مرورگرها به جزء اکسپلورر ۹ و بالاتر. این قابلیت در اکثر مرورگرها پشتیبانی نمی شود.
onselect این رویداد در حالتی کاربرد دارد که کاربر یک متن را انتخاب می کند. اکسپلورر نسخه ۹ و بالاتر تمام مرورگرها به جزء اکسپلورر ۹ و بالاتر. این قابلیت در اکثر مرورگرها به طور کامل پشتیبانی نمی شود.
onerror این رویداد در حالتی کاربرد دارد که صفحه دچار خطای جاوا اسکریپتی بوده یا دسترسی به یک فایل ضروری ممکن نباشد. اکسپلورر نسخه ۹ و بالاتر، گوگل کروم و سافاری فایر فاکس، اینترنت اکسپلورر نسخه ۸ و پائین تر تقریبا به صورت کامل از آن پشتیانی می کنند. این قابلیت برای مرورگر اپرا هنوز کامل نشده است. این قابلیت تنها در برخی مرورگرها به طور کامل پشتیبانی می شود.
onload این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که یک صفحه html یا یک فایل به طور کامل بارگذاری می شود. تقریبا تمام مرورگرها مرورگر اکسپلورر نسخه ۸ و پائین تر، گوگل کروم، سافاری و فایرفاکس، ممکن است به طور کامل از تمام قابلیت های این رویداد پشتیبانی نکنند. این قابلیت در اکثر مرورگرها پشتیبانی می شود.
onresize این رویداد زمانی اتفاق می افتد که اندازه پنجره مرورگر تغییر کند. تمام مرورگرها رویداد onresize در تمام مرورگرها پشتیبانی می شود.
onunload این رویداد در حالتی کاربرد دارد که کاربر صفحه فعلی را ترک می کند. تمام مرورگرها به جزء اپرا مرورگر اپرا در اکثر مرورگرها پشتیبانی می شود. در برخی نسخه های اپرا، این قابلیت به درستی اجراء نمی شود.
oncontextmenu این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که کاربر کلیک راست را انتخاب کند. تمام مرورگرها به جزء اکسپلورر نسخه ۸ اکسپلورر نسخه ۸ در اینترنت اکسپلورر ۸، این قابلیت به درستی اجراء نمی شود.
oncopy این رویداد در حالتی کاربرد دارد که کاربر یک متن را کپی می کند. اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس، سافاری و گوگل کروم برخی نسخه های گوگل کروم و سافاری مرورگر اپرا در برخی نسخه های گوگل کروم و سافاری، این قابلیت به کندی اجراء می شود.
oncut این رویداد در حالتی کاربرد دارد که کاربر یک متن را cut می کند. اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس، سافاری و گوگل کروم برخی نسخه های گوگل کروم و سافاری مرورگر اپرا در برخی نسخه های گوگل کروم و سافاری، این قابلیت به کندی اجراء می شود.
onpaste این رویداد در حالتی کاربرد دارد که کاربر یک متن را paste می کند. اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس، سافاری و گوگل کروم برخی نسخه های گوگل کروم و سافاری مرورگر اپرا در برخی نسخه های گوگل کروم و سافاری، این قابلیت به کندی اجراء می شود.
onreset این رویداد در حالتی کاربرد دارد که کاربر یک فرم را reset می کند. تمام مرورگرها رویداد onreset در تمام مرورگرها پشتیبانی می شود.
onscroll این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که صفحه یا پنجره ای اسکرول شود. تمام مرورگرها رویداد onscroll در تمام مرورگرها پشتیبانی می شود.
onsubmit این رویداد در حالتی کاربرد دارد که کاربر یک فرم را ارسال می کند. تمام مرورگرها رویداد onsubmit در تمام مرورگرها پشتیبانی می شود.
ontextinput این رویداد در حالتی کاربرد دارد که یک کاراکتر با یک رویداد در هنگام وارد کردن اطلاعات در یک فرم، نسبت داده شده باشد. گوگل کروم و سافاری (با استفاده از addEventListener) اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس و اپرا این قابلیت در اکثر مرورگرها پشتیبانی نمی شود.
©

مخفی

  برای مشاهده مطلب باید در سایت ثبت نام کنید و سپس وارد شوید.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • 1 Posts
  • 35 Views
  • 1 Posts
  • 100 Views
  • 1 Posts
  • 98 Views
  • 1 Posts
  • 85 Views
  • 1 Posts
  • 125 Views
  • 1 Posts
  • 144 Views

 • سفارش پروژه برنامه نویسی

×
×
 • اضافه کردن...